english
web master
 
ПРОЕКТИ

ЕНЕРЖИ ТРЕЙД ООД е проектант и/или изпълнител на следните по-значими проекти :

* Печатница "ДЕМАКС" - кв. Горубляне, гр. София - Резервоарно стопанство 14 м³, изпарителна станция 100 кг/ч - референция

* Търговски център "Mr. Bricolage" - гр.София - Резервоарно стопанство 20 м³, изпарителна станция 150 кг/ч, регулиращи групи, тръбна разводка - референция

* Газификация на "Агрия"АД, гр. Пловдив - референция

*· Търговски център "Mr. Bricolage" - гр.Пловдив -
I. Газово стопанство и инсталации - Резервоарно стопанство 20 м³, изпарителна станция 150 кг/ч, регулиращи групи, тръбна разводка;
II. Отопление, вентилация и климатизация -
референция

* Печатница "ДЕМАКС" - кв. Кремиковци, гр. София - Резервоарно стопанство 20 м³, изпарителна станция 300 кг/ч

* Атракционен център "СОФИЯ ЛЕНД" - Резервоарно стопанство 2 х 20 м³, изпарителна станция 300 кг/ч, регулиращи групи, тръбна разводка - референция

* Автогазоснабдителни станции на: "ОМВ", "ШЕЛ", "ПЕТРОЛ", "ГАЗТРЕЙД", "ПЕТРОКОМ"